mapa strony   |   kontakt   |

Projekt Systemowy

                      


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKIERNIEWICACH
realizuje projekt:


„Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Skierniewice”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
                           

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Alicja Czajka
Dokument z dnia: 02.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 013
Opublikował: Alicja Czajka
Publikacja dnia: 02.02.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl